Nkhani za Masewero


with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya

Mzati FM

owinna.com/shows/nkhani.za.masewero.mzati
Post Predictions & Updates

Login with Facebook to post predictions, updates & live scores

Hosts
Austin Muliyekha
Jimmy Maloya
Monday, 09 August 2021 CAT (UTC+2)
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
07:30 am - 08:00 am
Tuesday, 10 August 2021 CAT (UTC+2)
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
07:30 am - 08:00 am
Wednesday, 11 August 2021 CAT (UTC+2)
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
07:30 am - 08:00 am
Thursday, 12 August 2021 CAT (UTC+2)
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
07:30 am - 08:00 am
Friday, 06 August 2021 CAT (UTC+2)
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
07:30 am - 08:00 am
Saturday, 07 August 2021 CAT (UTC+2)
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
07:30 am - 08:00 am
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
05:30 pm - 06:00 pm