Nkhani za Masewero


with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya

Mzati FM

owinna.com/shows/nkhani.za.masewero.mzati
Post Predictions & Updates

Login with Facebook to post predictions, updates & live scores

Hosts
Austin Muliyekha
Jimmy Maloya
Monday, 21 September 2020 CAT (UTC+2)
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
07:30 am - 08:00 am
Tuesday, 22 September 2020 CAT (UTC+2)
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
07:30 am - 08:00 am
Wednesday, 23 September 2020 CAT (UTC+2)
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
07:30 am - 08:00 am
Thursday, 24 September 2020 CAT (UTC+2)
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
07:30 am - 08:00 am
Friday, 25 September 2020 CAT (UTC+2)
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
07:30 am - 08:00 am
Saturday, 19 September 2020 CAT (UTC+2)
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
07:30 am - 08:00 am
Mzati FM 📻
with Austin Muliyekha, Jimmy Maloya
05:30 pm - 06:00 pm