Nkhani za Masewero


with Dickson Chivwati Gondwe, Praise Majawa

Galaxy FM

South 94.6 FM
Centre 90.8 FM
North 100.9 FM

owinna.com/shows/nkhani.za.masewero.galaxy
Post Predictions & Updates

Login with Facebook to post predictions, updates & live scores

Hosts
Dickson Chivwati Gondwe
Praise Majawa
Monday, 26 February 2024 CAT (UTC+2)
Galaxy FM 📻
with Dickson Chivwati Gondwe, Praise Majawa
07:30 am - 08:00 am
Tuesday, 27 February 2024 CAT (UTC+2)
Galaxy FM 📻
with Dickson Chivwati Gondwe, Praise Majawa
07:30 am - 08:00 am
Wednesday, 28 February 2024 CAT (UTC+2)
Galaxy FM 📻
with Dickson Chivwati Gondwe, Praise Majawa
07:30 am - 08:00 am
Thursday, 29 February 2024 CAT (UTC+2)
Galaxy FM 📻
with Dickson Chivwati Gondwe, Praise Majawa
07:30 am - 08:00 am
Friday, 01 March 2024 CAT (UTC+2)
Galaxy FM 📻
with Dickson Chivwati Gondwe, Praise Majawa
07:30 am - 08:00 am
Saturday, 24 February 2024 CAT (UTC+2)
Galaxy FM 📻
with Dickson Chivwati Gondwe, Praise Majawa
07:30 am - 08:00 am
Monday, 26 February 2024 CAT (UTC+2)
Galaxy FM 📻
with Dickson Chivwati Gondwe, Praise Majawa
05:03 pm - 05:20 pm
Tuesday, 27 February 2024 CAT (UTC+2)
Galaxy FM 📻
with Dickson Chivwati Gondwe, Praise Majawa
05:03 pm - 05:20 pm
Wednesday, 28 February 2024 CAT (UTC+2)
Galaxy FM 📻
with Dickson Chivwati Gondwe, Praise Majawa
05:03 pm - 05:20 pm
Thursday, 29 February 2024 CAT (UTC+2)
Galaxy FM 📻
with Dickson Chivwati Gondwe, Praise Majawa
05:03 pm - 05:20 pm
Friday, 01 March 2024 CAT (UTC+2)
Galaxy FM 📻
with Dickson Chivwati Gondwe, Praise Majawa
05:03 pm - 05:20 pm
Saturday, 24 February 2024 CAT (UTC+2)
Galaxy FM 📻
with Dickson Chivwati Gondwe, Praise Majawa
05:03 pm - 05:20 pm