54' 1-1
(53' Chikoti Chirwa - 44' K. Tseka)

9 days ago

HT: 0-1 (44' K. Tseka)

9 days ago

HT: 0-1 (44' K. Tasks)

9 days ago

45' 0-1

9 days ago

25' 0-0

9 days ago

5' 0-0

10 days ago

2' Malawi 0-0 Lesotho

10 days ago

60' Kenya 0 - 0 Malawi

7 months ago

HT: Kenya 0-0 Malawi

7 months ago