Saturday, 09 December 2017 CAT (UTC+2)
Kamuzu Barracks 1 - 0 Moyale Barracks 2:30 pm
36' Mannaseh Chiyesa  Civo Stadium 
   

90' KB 1-0 Moyale
(36' Mannaseh Chiyesa)

3 days ago

75' KB 1-0 Moyale
(36' Mannaseh Chiyesa)

3 days ago

50' KB 1-0 Moyale
(36' Mannaseh Chiyesa)

3 days ago

HT: KB 1-0 Moyale (36' Mannaseh Chiyesa)

3 days ago

36' KB 1-0 Moyale (36' Mannaseh Chiyesa)

3 days ago

30' KB 0-0 Moyale

3 days ago

25' KB 0-0 Moyale

3 days ago

20' KB 0-0 Moyale

3 days ago

15' KB 0-0 Moyale

3 days ago

5' KB 0-0 Moyale

3 days ago